การดูแลฟัน

 

รากฟันเทียม เชียงใหม่

การดูแลฟันสำหรับเด็ก

ฟันน้ำนม จะเริ่มขึ้นมาในช่องปาก เมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้น เด็กส่วนใหญ่จะมีฟันน้ำนมครบ 20 ซี่ เมื่ออายุ 3 ปี ฟันเหล่านั้นจะเริ่มมีการละลายรากฟัน และหลุดออกไปจากช่องปาก เมื่อเด็กอายุประมาณ 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันแท้กำลังจะเริ่มขึ้นมาแทนที่
<อ่านต่อ>

รากฟันเทียม เชียงใหม่

การดูแลภายหลังการถอนฟัน

การหายของแผลจากการถอนฟัน โดยมากมักจะใช้ระยะเวลาไม่นาน และไม่มีผลแทรกซ้อน หากคนไข้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังนี้
<อ่านต่อ>


รากฟันเทียม เชียงใหม่

การดูแลฟันในคนไข้จัดฟัน

การติดเหล็กดัดฟันบนตัวฟันนั้น มีผลให้เศษอาหาร เกาะติดตามซอกต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คนไข้จัดฟัน จะต้องดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้เป็นพิเศษ
<อ่านต่อ>

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม เด็นตัล คลินิก จังหวัด เชียงใหม่ หรือ http://www.facebook.com/chiangmaidentalclinic